Żywy Różaniec przy PMK w Lucernie

Program duchowy Żywego Różańca

1. Wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla świata przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej

2. Troska o wzrost wiary w duszach ludzkich

3. Rozprzestrzenianie modlitwy różańcowej

4. Wspieranie misyjnej działalności Kościoła

5. Troska o wierność nauczaniu Kościoła – za wzorem św. Dominika.