Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 18.11.2018

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na postawę czujności nad własnym życiem; by żyć rozumnie, pobożnie. Jestśmy wezwani do tego, by odczytywać znaki czasu, które pozwalają nam właściwie zrozumieć dokonujące się wydarzenia. Według Ewangelii nie jest istotna znajomość czasu naszego końca, czy końca czasu. O wiele ważniejsza jest czujność, zaufanie Bogu i stała gotowość na spotkanie z Nim.

1. W tym tygodniu obchodzimy:

W poniedziałek – 19 listopada, Wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy.

We wtorek – 20 listopada, Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera.

W środę – 21 listopada, Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

W czwartek – 22 listopada, Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.

2. Przyszła niedziela jest uroczystością Chrystusa Króla. Jest to ostatnia niedziela tego roku liturgicznego i kościelnego.

3. Za tydzień, 25 listopada, katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16.45. Katecheza dla pozostałych dzieci odbędzie się o godz. 17.00 w salce parafialnej.

4. Rekolekcje adwentowe w tym roku odbędą się 8 i 9 grudnia 2018.

5. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 11.11.2018

1. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Jezusa demaskującego fałszywą pobożność osób, uważanych za ważnych w danej społeczności. Jako na kontrastowo odmienną postawę  widzi on w ubogiej wdowie, która ze swego niedostatku wrzuca dar, symbolizujący nie tylko jej ofiarność, lecz także pełne zaufanie do Boga. W ubogiej wdowie Jezus ukazuje nam postawę prawdziwej pobożności, która nigdy nie jest na pokaz, lecz z reguły jest niepozorna, ale autentyczna, ponieważ nie oczekuje żadnego poklasu z zewnątrz.

2. Dziś, 11 listopada obchodzimy święto narodowe: Jubileusz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W Bernie oficjalne uroczystości. W naszych ośrodkach PMK dziś i za tydzień odbywają się akademie upamiętniające to ważne dla nas, Polaków, wydarzenie. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszej ojczyźnie.

3. Za tydzień, 18 listopada Msza św. w Lucernie z okazji Dnia narodów / Tag der Völker z innymi misjami obcojęzycznymi oraz z parafią St. Karl odbędzie sie o godzinie 11.00 w górnym kościele. Po Mszy św. w domu parafialnym Aperitif. Prosimy o przyniesienie przekąsek lub ciast na wspólny stół. Nie będzie mszy o godzinie 18:00! Natomiast o godzinie 10:00 w dolnym kościele zapraszamy na spotkanie grupy biblijnej.

4. Spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się 25 listopada o godz. 16.45 w dolnym kościele. Katecheza dla pozostałych dzieci odbędzie się również tego dnia tylko o godz. 17:00 w salce parafilanej.

5. W tym tygodniu obchodzimy:

W poniedziałek – 12 listopada, Wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika.

We wtorek – 13 listopada, Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.

W sobotę – 17 listopada, Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.

6. Rekolekcje adwentowe w tym roku odbędą się 8 i 9 grudnia 2018. Poprowadzi kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, ks. Józef Niżnik z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i patrona Polski św. Andrzeja Boboli.

7. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.

 

XXXI Niedziela zwykła, 04.11.2018

1. Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość i grzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa Bożego.

2. Po Mszy św. Koncert patriotyczny z okazji jubileuszu 100-lecia Niepodległości Polski. Kolekta jako zwrot kosztów dla artystów.

3. W przyszłą niedzielę, 11 listopada obchodzimy święto narodowe: Rocznicę odzyskania Niepodległości Polski. W tym roku przypada jubileusz 100 rocznicy tego wydarzenia. Centralne uroczystości w Bernie. Zaproszenie w najnowszym numerze Wiadomości.

4. 18 listopada Msza św. w Lucernie z okazji Dnia narodów / Tag der Völker z innymi misjami obcojęzycznymi oraz z parafią St. Karl odbędzie sie o godzinie 11.00. Termin spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych przesuwamy na następną niedzielę, tj. 25 listopada na godz. 16.45.

5. W tym tygodniu obchodzimy:

W piątek – 9 listopada, Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

W sobotę – 10 listopada, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża.

6. Można składać modlitewne intencje za zmarłych, tzw. Wypominki. Przy wyjściu z kaplicy są w tym celu wyłożone kartki.

7. Jest nowe wydanie naszych misyjnych „Wiadomości”. Do nabycia przy wyjściu z kościoła.

8. Rekolekcje adwentowe odbędą się 8 i 9 grudnia 2018. Poprowadzi kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, ks. Józef Niżnik z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i patrona Polski św. Andrzeja Boboli.

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, 28.10.2018

1. Dzisiejsza Ewangelia staje się zrozumiała w świetle śpiewanego przed nią wersetu: „Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”. Otóż Jezus przywraca wzrok niewidomemu Bartymeuszowi, aby wraz z ujrzeniem świata, zobaczył również swoje życie w świetle Ewangelii. Wprawdzie każdy z nas ma dar wzroku fizycznego, ale czy patrzymy na nasze życie w świetle Ewangelii? Jeśli nie, powinniśmy wołać do Jezusa o uzdrowienie naszej duszy, jak Bartymeusz: „Jezu, zmiłuj się nade mną i spraw, abym przejrzał!”

2. Po Mszy św. zapraszamy na prezentację siostry Elżbiety o Capo Verde.

3. W czwartek tj. 1.11. 2018 przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msza św. o godz. 10.00. Zapraszamy. 

4.  18 listopada – Tag der Völker/Święto Narodów – Msza św. z innymi misjami obcojęzycznymi oraz z parafią St. Karl odbędzie sie o godzinie 11.00.

5. 18 listopada, w niedzielę nie będzie więc Mszy św. o godz. 18.00, dlatego termin spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych oraz spotkanie biblijne wraz z adoracją Najświętszego Sakramentu przeuwamy na następną niedzielę, tj. 25 listopada. Spotkanie dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się o godz. 16:45 a spotkanie biblijne po mszy świętej.

6. Można składać modlitewne intencje za zmarłych, tzw. Wypominki. Przy wyjściu z kaplicy są w tym celu wyłożone kartki.

7. Rekolekcje adwentowe odbędą się 8 i 9 grudnia 2018. Poprowadzi kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, ks. Józef Niżnik z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i patrona Polski św. Andrzeja Boboli.

8. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.10.2018

1. Czy Jezus nie stawia wartości tego świata na głowie mówiąc: „Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie sługą waszym”? W praktyce nikt nie chce być postrzegany jako sługa, nawet ministrowie, choć słowo minister znaczy właśnie sługa. W człowieku jest jakieś dążenie do bycia kim ważniejszym, lepszym. Tymczasem Jezus w służbie drugiemu człowiekowi widzi wielki potencjał duchowy, który prowadzi do wolności i uznania w oczach Bożych. Wzór takiej postawy znajduje się w Nim samym: „Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

 

2. Dziś odbyło się I spotkanie rodziców i ich dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Kolejne spotkanie odbędzie się 18.11.2018 o godz. 16:45. Istnieje jeszcze możliwość zapisania dziecka na te przygotowania, mailowo lub bezpośrednio u duszpasterza.

 

3. W tym tygodniu obchodzimy:

W poniedziałek – 22 października, Wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża.

 

4. W przyszłą niedzielę, 28 października, po Mszy św. odbędzie się prezentacja o Capo Verde, którą przygotowała siostra Elżbieta z Zugu.

 

5. Można składać modlitewne intencje za zmarłych, tzw. Wypominki. Przy wyjściu z kaplicy są w tym celu wyłożone kartki.

 

6. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień. 

XXVIII Niedziela zwykła, 14 października 2018

 

1. Pytanie młodego człowieka z dzisiejszej Ewangelii: „Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne”, jest w istocie pytaniem o sens życia. Jaki jest sens mojego życia? Czy przed ważnymi wyborami życiowymi pytam Jezusa Chrystusa podobnie, co mam czynić? Czy raczej nie zadaję takiego pytania? Trzeba jednak pamiętać, że serca ludzkiego nie zaspokoją żadne namiastki. Prawdziwy skarb to życie z Bogiem, tu na ziemi – w łasce uświęcającej, a w przyszłości – w komunii z Bogiem i ze świętymi.

 

2. W tym tygodniu obchodzimy:

W poniedziałek – 15 października, Wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy i Doktora Kościoła.

We wtorek – 16 października, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. Dzień Papieski – 40 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (1978-2005).

W środę – 17 października, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

W czwartek – 18 października, Święto św. Łukasza Ewangelisty.

W sobotę – 20 października, Wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera.

 

3. Osoby, zamierzajace zawrzeć w sakramentalny związek małżeński i chcą skorzystać z przygtowania doń, proszę o zgłaszanie się do mnie, by ustalić datę spotkań.

 

4. Przyjmowane są zapisy na katechezę dzieci przygotowującą do I Komunii Świętej oraz na katechezę dla pozostałych dzieci. Zapisy dzieci bezpośrednio u duszpastrza lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

5. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na nadchodzący tydzień.