Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

Spotkania dla Bierzmowanych

Rozpoczęcie kolejnego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania planowane jest w 2018 r.