Żywy Różaniec przy PMK w Lucernie

Części różańca

Cztery części różańca są streszczeniem Ewangelii, mówią bowiem o wcieleniu Syna Bożego (cz. I), królestwie Bożym (cz. II), odkupieniu człowieka (cz. III) i wyniesieniu go do chwały (cz. IV).

 

Tajemnice radosne:

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

3. Narodzenie Jezusa

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni jerozolimskiej

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

 

Tajemnice radosne pomagają zgłębiać prawdę, że Syn Boży stał się „Bogiem z nami”. Zamieszkał w ludzkiej wspólnocie i stając się bratem każdego, przyjął na siebie ludzkie ciało i ludzki los.

 

Tajemnice światła:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie

2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

4. Przemienienie Jezusa na górze Tabor

5. Ustanowienie Eucharystii

 

Tajemnice te przedstawiają słowa i znaki Jezusa, który objawia Ojca, Jego miłosierdzie, miłość i niesłychaną troskę o człowieka. Chrystus ukazuje się jako „Światłość świata”. Jako ten, który „rzuca światło na życie przez Ewangelię”, a zarazem ogłasza, że wraz z Jego przyjściem nastało już królestwo Boże.

 

Tajemnice bolesne:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

2. Biczowanie Jezusa

3. Ukoronowanie cierniem

4. Droga krzyżowa

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

 

Rozpamiętując w modlitwie te wydarzenia, możemy sobie uświadomić, za jaką cenę każdy z nas został wykupiony z niewoli grzechu. Bóg pragnie, by wszyscy ludzie byli zbawieni i mogli razem z Maryją i ze świętymi cieszyć się życiem wiecznym w niebie. Tajemnice bolesne odsłaniają pełnię Bożej miłości, która dla człowieka jest gotowa stawić czoło potędze zła, pogardy i nienawiści.

 

Tajemnice chwalebne:

1. Zmartwychwstanie Jezusa

2. Wniebowstąpienie Jezusa

3. Zesłanie Ducha Świętego

4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

5. Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi.

 

Ten Boży plan, który wypełniony już jest wobec Maryi, rozważamy w tajemnicach chwalebnych. Wszystkie wydarzenia ewangeliczne są potwierdzeniem Bożych obietnic i zapowiedzią naszej chwały.