Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Zug

Spotkania dla Bierzmowanych

Rozpoczęcie kolejnego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, planowane jest w 2018 r.