Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Lozannie

Warsztaty scholi 05.03.2016

Marcowe warsztaty scholi, wszyscy zgodnie uznajemy za owocne! Najpierw chórzyści zostali poddani ciężkim próbom i zadaniom wokalnym, które jednak przeszli dzielnie i z zaangażowaniem, a następnie zakończyli popołudnie prelekcją o muzyce liturgicznej, integracją i apero. I kto by nie chciał należeć do scholii?