Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lozannie

Ogłoszenia duszpasterskie

W NIEDZIELĘ 17 CZERWCA MSZA ŚW. W LOZANNIE

O GODZ. 15.OO.

NIE BĘDZIE DRUGIEJ MSZY ŚW. O GODZ. 18.00!