Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Lozannie

Wykład z okazji 1050 rocznicy chrztu Polski

Choć główne obchody 1050. Rocznicy Chrztu Polski będą miały miejsce w kwietniu w Poznaniu, w PMK w Lozannie już 17 stycznia odbył się wykład doktora Pawła Sieradzkiego z Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego „Chrzest Polski i 1050 lat jego dziedzictwa”. Przypomniał, co pierwsi polscy kronikarze napisali o pamiętnym wydarzeniu w 966 roku, jak i zaprosił słuchaczy do przyjrzenia się tysiącletniej historii Polski przez pryzmat tego wydarzenia. Przypomniał, jak Boża Opatrzność czuwała nad naszym narodem, i jak silna wiara chrześcijańska pomagała przetrwać wiele zawirowań wojennych. Doktor Sieradzki wymienił imiona i nazwiska polskich świętych, niektórych rzadko przez nas pamiętanych, którzy przez wieki umacniali wiarę i polską jedność. Jego wykład był mocnym rozpoczęciem roku jubileuszowego, cieszymy się, że mogliśmy gościć Pana Doktora w naszej wspólnocie.