Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Lozannie

Opłatek 2012

22 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe wspólnoty lozańskiej.

Po Mszy Świętej dzieci z polskiej szkoły w Lozannie tradycyjnie przygotowały jasełka.

 

Pastuszkowie, aniołowie oraz dzieci w tradycyjnych polskich strojach regionalnych oddali cześć Dzieciątku, a trzej Królowie złożyli dary przy żłobie pozdrawiając Maryję i Józefa.

Wszyscy gorąco oklaskiwali małych aktorów, doceniając pracę dzieci, nauczycielek i rodziców.

 

Po przedstawieniu ksiądz Karol Ciurko wręczył nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą szopkę.

Przewodniczący Rady Parafialnej złożył podziękowania wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagali w funkcjonowaniu naszej wspólnoty i przy obrzędach niedzielnych Mszy Świętych.

 

Po oficjalnej części wszyscy w radosnej atmosferze składali sobie życzenia i kosztowali bigosu, czerwonego barszczu i innych smakołyków przyniesionych przez wiernych, za które serdecznie dziękujemy.

Beata Kamhi