Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Lozannie

Jasełka 2013

 

 

Rada Parafialna pragnie serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Jasełek i wszystkim osobom,
dzięki którym stół był suto zastawiony i wszystkim którzy pomagali
w przygotowaniu sali i zostali by ją uporządkować.

 

Dziękujemy księdzu Koordynatorowi Krzysztofowi Wojtkiewiczowi, księdzu Sławomirowi Kaweckiemu za spędzenie z nami tego wieczoru, Hubertowi Niewiadomskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia i pomoc przy oprawie muzycznej Mszy świętej i przedstawienia, przedstawicielom wspólnoty szwajcarskiej z Lozanny i Château d'Oex oraz księdzu Karolowi Ciurko
za koordynację przygotowań do uroczystości.