Muzyka w ośrodku duszpasterskim PMK w Genewie

Spotkania dla Bierzmowanych

Rozpoczęcie kolejnego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania planowane jest w 2018 r.