Muzyka w ośrodku duszpasterskim PMK w Genewie

Organy

 

Dokumenty normatywne dotyczące muzyki liturgicznej

 

„Tradycja muzyczna całego Kościoła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad inne sztuki, przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii.

 

Śpiewowi kościelnemu nie szczędzili pochwał Pismo święte, Ojcowie Kościoła i papieże, którzy w naszych czasach, począwszy od św. Piusa X, bardzo jasno określili służebną funkcję muzyki w liturgii.

 

Toteż muzyka kościelna tym świętsza, im ściślej zwiąże się z czynnością liturgiczną, już to serdeczniej wyrażając modlitwę, już też przyczyniając się do jednomyślności, już wreszcie nadając uroczysty charakter obrzędom świętym.”

 

Konstytucja Sacrosanctum Concilium Soboru Watykańskiego II

Organiści ośrodka PMK w Genewie

Przez ostatnie kilka lat wielu ludzi współpracowało przy tworzeniu oprawy muzycznej polskich mszy świętych w Genewie, w kościele świętej Teresy. Przez wspólnotę genewską przewinęło się wielu młodych znakomitych muzyków odbywających swoje studia w Genewie,
o których z pewnością
jeszcze nie raz usłyszymy.

 

Czytaj więcej...

Wprowadzenie do chorału gregoriańskiego

Chorał gregoriański to jednogłosowy śpiew liturgiczny chrześcijaństwa zachodniego. Chorał gregoriański był rozwijany, kodyfikowany i notowany głównie w Frankońskich krajach zachodniej, tudzież centralnej Europy podczas
IX i X wieku, z późniejszymi dodatkami i przekształceniami, ale niektóre teksty i melodie mają swoją genezę w wiekach jeszcze wcześniejszych.

Szczególnie opactwa szwajcarskie w Einsiedeln i Sankt Gallen przyczyniły się do odrodzenia chorału gregoriańskiego, gdyż przechowały najstarsze manuskrypty z zapisem neumatycznym aż do czasów dzisiejszych.

 

Czytaj więcej...