Katecheza w ośrodku duszpasterskim PMK w Genewie

Przygotowanie do I Komunii Świętej

 

W parafii obowiązuje dwuletni cykl przygotowania do I Komunii Św. W szczególnych wypadkach decyzję o przystąpieniu dziecka do I Komunii Św. podejmuje duszpasterz po indywidualnej rozmowie z rodzicami i dzieckiem.