Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Bazylei

Różaniec dzieci 2011

Podczas jednej z październikowych katechez, dzieci ustaliły, że róża to najpiękniejszy kwiat, jaki możemy podarować Maryi i drugiemu człowiekowi. Właśnie dlatego takie, własnoręcznie przygotowane kwiaty dzieci wręczyły Matce Bożej 30 października, podczas wspólnej modlitwy różańcowej. Modliły się na różańcu miedzy innymi o pokój na świecie i wolność dla swoich rówieśników. Galeria