Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Bazylei

VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17.02.2019

Dziś 6 Niedziela zwykła w ciągu roku kalendarzowego. Liturgia Słowa wzywa nas do pełnego zaufania Bogu. Człowiek, który pokłada nadzieję w Bogu, jest błogosławionym, natomiast ten, kto odwraca się od Boga, ściąga na siebie przekleństwo. Trzeba nieustannie być czujnym w swoim życiu, by nie zejść z drogi życia.

 1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia obchodzimy.
 •  W piątek, 22 lutego – Święto Katedry św. Piotra. 
 •  W sobotę, 23 lutego – Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa, męczennika. 
 1. Następna katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. za tydzień 24 lutego o godz. 11.15 (6 spotkanie)
 2. Prosimy o zgłaszanie się osób pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński na spotkania przygotowujące (w ramach kursu przedmałżeńskiego)
 3. Za tydzień, 24 lutego, po Mszy św. niedzielnej krótkie spotkanie młodzieży odnośnie do projektu duszpasterstwa.
 4. Za tydzień, 24 lutego, po Mszy św. zapraszamy na zupę, kawę i ciasto.

Życzymy miłej niedzieli, błogosławionego tygodnia oraz radosnego czasu karnawałowego.

Kolekta z niedzieli 17 lutego przeznaczona jest na Diözesanes Kirchenopfer für die Arbeit in den diözesanen Räten und Kommissionen.  

 

V NIEDZIELA ZWYKŁA, 10.02.2019

Dziś 5 Niedziela zwykła w ciągu roku kalendarzowego, która w Ewangelii ukazuje nam Chrystusa wzywającego do naśladowania Go i zdobywania ludzi dla Królestwa Bożego: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. 

 1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia obchodzimy:

-      W poniedziałek, 11 lutego – Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. 

-      W czwartek, 14 lutego – Święto św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

 1. Dzisiaj Mszy Świętej zapraszamy na zupę, kawę i ciastko.
 2. Kolejna katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. odbędzie się 24 lutego o godz. 11.15 w salce.
 3. Nightfever w najbliższą sobotę 16 lutego, w godzinach 18.30 – 22.00 na placu Claraplatz rozdawane będą świece przez młodych ludzi, którzy zapraszają jednocześnie do wstąpienia do kościoła św. Klary. W kościele oczekują na przybywających niepowtarzalna atmosfera ze świecami, muzyka adoracyjna z wystawionym Najświętszym Sakramentem.
  Chętnych zapraszamy już na godz. 17.15 na Mszę św. i na adorację.
 4. Życzymy miłej niedzieli, błogosławionego tygodnia oraz radosnego czasu karnawałowego.

Kolekta z niedzieli 10 lutego przeznaczona jest na wsparcie naszego czasopisma „Wiadomości”

4 Niedziela zwykła , 03.02.2019

Dziś 4 Niedziela zwykła w ciągu roku kalendarzowego. W Liturgii Słowa słyszymy o powołaniu do głoszenia Słowa Bożego, w Starym Testamencie proroka Jeremiasza, a  w Nowym Testamencie – Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus głosił Ewangelię wśród swoich, początkowo „dziwili się [oni] pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”, lecz później zaczęli o Nim powątpiewać, a nawet unieśli się gniewem i chcieli Go strącić ze skały... Można być tak blisko Boga, słyszeć Jego słowo, a jednak nie wierzyć. Wierzyć w Jezusa to rozpoznać w Nim Syna Bożego, wcielenie Bożej miłości.

 1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia obchodzimy:
 • We wtorek, 5 lutego – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
 • W środę, 6 lutego – wspomnienie św. Pawła Miki i towarzyszy, męczenników.
 1. Dziś była 4 katecheza dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Następna odbędzie się 24 lutego.
 2. Jest nowe, lutowe wydanie Wiadomości. Do nabycia przed wejściem do kaplicy.
 3. Życzymy miłej niedzieli, błogosławionego tygodnia oraz radosnego czasu karnawałowego.

III NIEDZIELA ZWYKŁA, 27.01.2019

W Ewangelii usłyszeliśmy słowa Jezusa, które wyjaśniają, że proroctwa Starego Testamentu spełniają się w Nim: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. Słowo „dziś” ma też znaczenie dla naszego nieustannego  wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i Zbawiciela świata. 

 1. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W poniedziałek – 28 stycznia, Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i Doktora Kościoła. 
 • W czwartek – 31 stycznia, Wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera.
 • W sobotę – 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. 
 1. W najbliższy piątek, 1 lutego przypada 1 piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. o 17.30 i Msza Św. o godz. 18.00. 
 2. Terminy spotkań katechetycznych dla dzieci I-Komunijnych o godz. 11:15:
 • 3 luty,
 • 24 luty,
 • 17 marzec,
 • 24 marzec,
 • 7 kwiecień,
 • 28 kwiecień.

Dzień I Komunii św. zaplanowany jest na 5 maja 2019.

Życzymy miłej niedzieli, błogosławionego tygodnia oraz radosnego czasu karnawałowego. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE, UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO, 06.01.2019

Dziś obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Trzech Króli). Na Mszy św. zostały poświęcona kreda, kadzidło i woda. Drzwi naszych domów i mieszkań znaczymy literami „C+M+B+2019” lub „K+M+B+2019” jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery „C+M+B+2019” stanowią skrót od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat” i znaczą: „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

 1. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Na pamiątkę chrztu zostaniemy pokropieni wodą święconą.
 2. Za dwa tygodnie, w niedzielę 20 stycznia, po Mszy św. odbędzie się Spotkanie Opłatkowe. Już dziś zapraszamy na wspólne kolędowanie.
 3. Styczeń, pozostający w aurze Bożego Narodzenia, jest czasem odwiedzin kolędowych. Proszę o zgłaszanie chęci zaproszenia kapłana na kolędę i poświęcenie domu czy mieszkania.
 4. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca wypada zmiana tajemnic różańcowych.  Tajemnice na cały rok 2019 dla II-giej róży są do odebrania u p. Katarzyny Maj po Mszy św. W II-giej róży są jeszcze wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z p. Katarzyna Maj
 5. Katecheza dla dzieci I komunijnych – 20 stycznia o godz. 11.15.
 6. W Nowym Roku kalendarzowym 2019 życzymy wszystkim – Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

Kolekta: Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen

Bóg zapłać!

III NIEDZIELA ADWENTU, 16.12.2018

Dziś III niedziela Adwentu. W oczekiwaniu na przyjście Pana, św. Paweł pisze, że „Pan jest blisko”. Nie chodzi tylko o to, że już jest blisko święto Bożego Narodzenia, ale, że jest blisko nas wówczas, gdy na Niego czekamy. Przychodzi do nas każdego dnia, a w sposób szczególny w Eucharystii. Czy wobec tego mamy czynić coś szczególnego? Na to pytanie daje odpowiedź św. Jan Chrzciciel. Wzywa on każdego człowieka, aby dobrze i sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Jezus bowiem chce nas spotykać w naszej codzienności.

 1. Kartki świąteczne można nabyć z tyłu kościoła
 2. Opłatki na stół wigilijny dostępne są w zakrystii.
 3. W okresie Bożego Narodzenia Msze święte odprawiane będą w następującym porządku:

poniedziałek - 24 grudnia 2018, Wigilia: godz. 20:30  

wtorek 25 grudnia 2018, uroczystość Bożego Narodzenia: godz. 12:30

środa 26 grudnia 2018, święto św. Szczepana: godz. 12:30

wtorek 1 stycznia 2019, Nowy Rok: godz. 12:30

 1. Dziś po Mszy św. spotkanie przy kawie
 2. Życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na III tydzień Adwentu.

Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na Stowarzyszenie WIOSNA: DAROWIZNA - SZLACHETNA PACZKA  Bóg zapłać!

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 04.11.2018

Słowo Boże podkreśla dziś znaczenie przykazań Bożych, a zwłaszcza przykazania miłości Boga i bliźniego. Skąd jednak czerpać motywację do ich przestrzegania, kiedy przytłacza nas własna słabość i grzeszność? Ostateczną odpowiedzią Boga na nasze poszukiwanie szczęścia nie jest przepis, lecz osoba Jezusa Chrystusa, który z miłości ofiarował samego siebie za nasze grzechy. Tylko przyjmując Jego miłość, możemy naprawdę kochać siebie i bliźnich, żyjąc w bliskości królestwa Bożego..

 1. W przyszłą niedzielę, 11 listopada obchodzimy święto narodowe: Rocznicę odzyskania Niepodległości Polski. W tym roku przypada jubileusz 100 rocznicy tego wydarzenia. Centralne uroczystości w Bernie. Zaproszenie w najnowszym numerze Wiadomości.
 2. Również za tydzień, 11 listopada, obchodzony jest w tutejszej parafii Allerheiligen, Dzień Narodów, Tag der Völker, zapraszamy do udziału we Mszy św. o godz. 10.30 z innymi misjami obcojęzycznymi oraz z parafią Allerheiligen. Po Mszy św. Aperitif. Osoby, które wezmą udział w tym wydarzeniu, proszone są o przyniesienie na aperitif coś polskiego.
 3. 18 listopada, w niedzielę będę na Mszy św. o godz. 11.00 w Lucernie z okazji Tag der Völker, dlatego trzeba termin spotkania dla dzieci pierwszokomunijnych przesuwamy na następną niedzielę, tj. 25 listopada na godz. 11.15. Również 25 listopada, po Mszy św. spotkanie z narzeczonymi przygotowującymi się do sakramentu małżeństwa (ok. 13.30).
 4. 11 listopada nie odbędzie się katecheza dla dzieci.
 5. W tym tygodniu obchodzimy:
 • W piątek – 9 listopada, Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.
 • W sobotę – 10 listopada, Wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża.
 1. Zwolniły się trzy miejsca w II-giej róży różańcowej. Chętni mogą zgłaszać się do zakrystii lub do p. Katarzyny Maj.
 2. Z tylu kościoła wyłożone są kartki do zapisywania wypominków za zmarłych. Wypełnione kartki prosimy przekazać Panu Marcinowi Majowi. Nabożeństwa wypominkowe będą odprawiane w czasie listopadowych Mszy Św. Ponadto w miesiącu listopadzie za zmarłych wypominanych będzie odmawiany różaniec oraz odprawiane Msze Św. Imiona zmarłych wypominanych można też przesyłać droga elektroniczna na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Jest nowe wydanie naszych misyjnych „Wiadomości”. Do nabycia przy wyjściu z kościoła.
 4. Rekolekcje adwentowe odbędą się 9, 10 i 11 grudnia 2018. Poprowadzi kustosz sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie, ks. Józef Niżnik z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski i patrona Polski św. Andrzeja Boboli.