Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Bazylei

Przekazanie Missio canonica w Bazylei

 

W niedzielę, 16 września 2018 r. o godz. 12.30 odprawiona została Msza św. w kościele Wszystkich Świętych (Allerheiligen) w Bazylei, podczas której dokonało się przekazanie misji kanonicznej nowemu duszpasterzowi tamtego ośrodka Polskiej Misji Katolickiej.  

Na początku Mszy św. wikariusz biskupi dla miasta i regionu Bazylea, ks. Christoph Sterkman wręczył nowemu opiekunowi ośrodka duszpasterskiego dla Polaków w Bazylei, ks. Krzysztofowi Wojtkiewiczowi misję kanoniczną. Misja kanoniczna jest oficjalnym dokumentem, który zaświadcza o nominacji oraz przekazaniu obowiązków duszpasterskich przez biskupa miejsca nowemu misjonarzowi. Akt ten dokonuje się w obecności wiernych, do których posłany jest misjonarz.

Podczas sprawowanej Mszy św., którą koncelebrowali ks. Stanisław Bobulski oraz ks. Andrzej Kowalczyk, został udzielony sakrament chrztu św. Kacprowi Nikodemowi. A w ramach ogłoszeń ks. Andrzej Kowalczyk, który jest obecnie doktorantem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zaprezentował swój projekt badawczy na temat rodziny oraz zwrócił się do Polonii z prośbą, aby zechciała wziąć udział w przygotowanej ankiecie.