1 Róża Różańcowa przy PMK w Bazylei

Zaproszenie

Zapraszamy na wspólny różaniec w każdą niedzielę o godz. 12:00

Zmiana tajemnic różańca ma miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca.

 

"Weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia"

 Jan Paweł II "Rosarium Virginis Mariae"

 

 

 Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na 2018 rok:

 

 Styczeń

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

 

Luty

Intencja powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

 

Marzec

Intencja ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

 

Kwiecień

Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

 

Maj

Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

 

Czerwiec

Intencja powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

 

Lipiec

Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

 

Sierpień

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

 

Wrzesień

Intencja powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

 

Październik

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

 

Listopad

Intencja powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

 

Grudzień

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

Watykan, 13 lutego 2017 r.

    

„Ci, którzy zawierzą mi przez Różaniec, nie zginą. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec otrzymacie”.