Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Villeneuve

Ogłoszenia duszpasterskie

Nabożeństwo Fatimskie, 1 września

20:00 Msza św. oraz nabożeństwo fatimskie w St. Etienne

 

 

 

* Daty katechez w roku szkolnym 2017/18:

wrzesień: 3, 10;

październik: 1, 29;

listopad 12, 26;

grudzień: 10, 17;

styczeń; 14, 28;

luty: 4, 11;

marzec; 4, 11;

kwiecień: 22, 29;

maj: 6, 27;

czerwiec: 10, 24.

Odpowiedzialna za katechezę: p. Małgorzata Dzięgielewska