Aktualności ośrodka duszpasterskiego PMK w Marly

Niedziela Palmowa

Serdecznie zapraszamy w Niedzielę Palmową 29 marca do naszej Kaplicy Misyjnej w Marly. Rozpoczniemy razem obchody Wielkiego Tygodnia.

Prosimy przygotować palmy do poświęcenia, które uroczyście wniesiemy
w procesji na rozpoczęcie Mszy św.