Kontakt - Polska Misja Katolicka w Szwajcarii

Spotkania dla Bierzmowanych

Po ustaniu epidemii zaproponowana zostanie data Sakramentu Bierzmowania 2020.