Katecheza w ośrodku duszpasterskim PMK w Aarau

Spotkania dla Bierzmowanych

Po ustaniu epidemii zaproponowana zostanie data Sakramentu Bierzmowania 2020.