Kontakt - Schola przy PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Spotkania dla Bierzmowanych

Po ustaniu epidemii zaproponowana zostanie data Sakramentu Bierzmowania 2020.