Nauczyciele Polskiej Szkoły przy PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Nauczyciele

 

 

 

 

Dyrektor

Ks. Artur Cząstkiewicz

Kapłan diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
Od roku 2008 Dyrektor Szkół i Ognisk Polonijnych przy PMK w Szwajcarii.
Obecnie Duszpasterz Ośrodków PMK
w Zurychu, Winterthurze, St Gallen i Zugu.

 

 

 

 

 

 

 

Język polski

Donata Wilk

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W czasie studenckich praktyk oraz podczas wakacji zdobywałam doświadczenie w pracy z dziećmi. Czas spędzony z nimi dawał mi dużo satysfakcji i wiele nauczył.

 

Ukończyłam również dwustopniowe warsztaty dziennikarskie, co pozwoliło mi zdobyć doświadczenie w pracy radiowca. Realizowałam programy przy konsolecie, oraz tworzyłam radiowe audycje od strony merytorycznej.

 

Moją pasją są podróże i literatura. Wiedza zdobyta z książek pozwala dowiedzieć się wiele o świecie, jednak to podróże pomagają w pełni zrozumieć i poznać otaczającą rzeczywistość.

 

Swoją wiedzę, doświadczenie oraz pasję staram się przekazywać, również w pracy z dziećmi, a szczególnie piękno i bogactwo Polski oraz naszego ojczystego języka.

 

 

 

 

Historia

Agnieszka Rychlewska


Polska ma wspaniałą, choć burzliwą, historię, która ukształtowała nie tylko obecne granice, ale także nas jako naród. Patrząc na wzloty i upadki naszej ojczyzny doceniamy znaczenie ponadczasowych ludowych mądrości jak np. "zgoda buduje, niezgoda rujnuje" czy "dla chcącego nic trudnego". Nie sposób też pominąć rolę wiary i Kościoła, które to dawały naszym przodkom siłę, żeby walczyć o o dobro i zmieniać historię własną i Europy. 

Historia Polski to część naszej tożsamości a jej znajomość pozwala nam lepiej zrozumieć kim jesteśmy. Szczególnie kiedy żyjemy na obczyźnie istnieje niebezpieczeństwo, że w jakiś sposób tą tożsamość zatracimy - a niełatwym zadaniem musi być dla rodziców przekazanie jej dzieciom. Cieszę się, że mogę choć trochę wspomóc ich pracę.

 

 

 

 

 

 

Religia

Małgorzata Milczuk

Ukończyłam Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii.

Pracę magisterską napisałam z katechetyki
i tej dziedzinie pozostałam już wierna.

Pracując jako katechetka, uczestniczyłam również w przygotowaniu podręczników katechetycznych dla nauczycieli i uczniów
w ramach zespołu katechetów Archidiecezji Lubelskiej oraz współpracowałam
z Wydziałem do Spraw Wychowania Katolickiego w przygotowaniu publikacji katechetycznych.

 

Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Dzieci pozostają dla mnie dużym wyzwaniem - ich otwartość zawsze inspiruje do twórczego działania - ucząc jednocześnie pokory.

 

A na co dzień lubię wycieczki, podróże w gronie najbliższych i przyjaciół oraz poezję Ks. Jana Twardowskiego, którego pozwolę sobie zacytować:

 

W kolejce do nieba

Powoli nie tak prędko

proszę się nie pchać

najpierw trzeba wyglądać na świętego ale nim nie być

potem ani świętym nie być ani na świętego nie wyglądać

potem być świętym tak żeby tego wcale nie było widać

i dopiero na samym końcu

święty staje się podobny do świętego.

 

 

 

 

 

Grupa przedszkolna

Joanna Schneiter

Praca z dziećmi sprawia mi olbrzymią radość.

Z przedszkolakami malujemy, śpiewamy, gramy, tańczymy - jednym słowem świetnie się bawimy ... a zabawa jest przecież najskuteczniejszą metodą uczenia się...