Aktualności Polskiej Szkoły przy PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Regulamin sal

1. Zajęcia szkolne rozpoczynają się dla poszczególnych klas w różnych godzinach, grupa przedszkolna rozpoczyna zajęcia o godzinie 11.00. Dzieci przychodzą min. 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, aby miały czas na przygotowanie sie. Spóźnienia powodują dezorganizację pracy ucznów i nauczycieli.

 

2. W salach lekcyjnych zabronione jest spożywanie słodyczy, chipsów, paluszków i tym podobnych.

 

3. Przed rozpoczęciem zajęć należy sprawdzić stan klasy -jeżeli są widoczne jakieś uszkodzenia lub zabrudzenia, należy to natychmiast zgłosić do rady rodziców lub nauczyciela (w miarę możliwości zrobić zdjęcie).

 

4.Po zakończeniu zajęć należy: - ustawić krzesła - wyczyscić tablice - sprawdzić czy ławki nie są popisane lub zabrudzone , wyczyscic specjalnie przygotowanym plynem, ktory znajduje sie w klasach - jeżeli potrzeba zamiesć sale - sprawdzić czy okna są zamknięte - sprawdzic czy swiatła są wyłączone

 

- sprawdzic czy w toaletach jest zakręcona woda i czy nie ma porozrzucanych papierów. Jesli zostanie zauważone jakies uszkodzenie, należy natychmiast zgłosić to do rady rodziców lub nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej klasie.

Rodzice są zobowiązani o punktualne odbieranie dzieci ze szkoły, dziecko po zajeciach szkolnych nie może samodzielnie opuscić budynku szkoly.

Nie ma możliwości, aby dzieci, nie uczestniczące w zajęciach szkolnych bez opieki poruszaly sie po terenie Johanneum. Obowiązkiem rodziców jest powiadomienie szkoly (meilowe lub telefoniczne) o nieobecnosci ucznia w danym dniu.

 

Przypominamy również o wpłatach na komitet rodzicielski.

 

 

 

Dzieci z Polskiej Szkoły przy PMK

biora udział w 

Ogólnopolskiej Franciszkańskiej Olimpiadzie

Wiedzy o św. Maksymilianie

Więcej szczegółów na www.olimpiada.franciszkanie.pl