Modlimy się... - PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Modlitwa rodziców za dzieci

„Wtedy przyniesiono Mu dzieci,
aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie.”

Mt 19, 13

 

Pragniemy ofiarować Panu Jezusowi nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Jego opiekę, aby wzrastały w miłości do Niego,
wiodły życie godne wypełniając Jego najświętszą wolę. Prosimy Pana aby udzielił im pomocy i obrony, nam zaś umocnienia i potrzebnej łaski abyśmy przykładem naszego chrześcijańskiego życia zdołali je doprowadzić
do zbawienia.

 

Jeśli czujesz w sercu zaproszenie do wspólnej modlitwy za swoje dziecko (dzieci) to modlimy się każdego dnia w godzinie Miłosierdzia (godz. 15.00, jeśli nie ma naprawdę takiej możliwości, to można o innej godzinie) Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 

 

„Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego,
który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni
w imię moje, tam jestem pośród nich.”

Mt 18, 19-20

 

Utwórzmy wspólny łańcuch zjednoczonych w modlitwie serc i ofiarujmy nasz żywy płomień modlitwy Miłosiernemu Bogu.

Miejmy świadomość ogromnej mocy płynącej z modlitwy zanoszonej
w intencji drugiego człowieka.

 

Dzieci, tak bardzo potrzebują Twojego wsparcia, Twojej modlitwy,
wobec świata, który niesie ze sobą tyle zagrożeń.

 

Św. Cecylia: "Kto śpiewa, podwójnie się modli"

Z płyty: "Dotknij Panie moich oczu"

 

Kliknij i pomódlmy się z razem...

 

1. Dotknij Panie moich oczu

 

 

 

2. Twoja krew

 

 

 

3. To mój Pan

 

 

 

4. Twoja miłość

 

 

 

5. Miriam

 

 

 

6. Jezus Chrystus moim Panem

 

 

 

7. Uwielbiam Cię Jezu

 

 

 

8. Bóg jest Miłością

 

 

 

9. Twój krzyż

 

 

 

10. Boże jesteś taki dobry

 

 

 

11. Tak niewiele mam Panie

 

 

 

12. Dlaczego wciąż

 

 

 

13. Jak dobrze jest dziękować Ci

 

 

 

14. Ojcze błogosławię

 

 

 

15. Jezus I believe

 

 

 

Wokal

Ewa
 

Gitara

Tadeusz