Ministranci przy PMK dla kantonów Zurych i Glarus

Ministranci

Ministrant (łac. ministro, - służyć, posługiwać, pomagać)


Zasady ministrantów nie są regulaminem, który określa zewnętrzne zachowanie ministranta w kościele, w szkole czy na ulicy.

W zasadach chodzi o coś znacznie więcej. Ujmują one całokształt życia młodego człowieka, jego stosunek do Boga, Kościoła, Ojczyzny, ludzi
i do siebie.

 

Uroczyste przyjęcie nowych Ministrantów

24 czerwca 2012

 

10 października 2010