24h Adoracja - PMK dla kantonów Zurych i Glarus

24-godzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

W każdy drugi piątek miesiąca w dolnym kościele Herz-Jesu Wiedikon

 

(Aemtlerstrasse 41, 8003 Zürich) odbywa się 24-godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczyna się o 8:00 rano w każdy drugi piątek miesiąca i trwa do 08:00 rano w sobotę.

 

Św. Alfons Liguori powiedział, że ze wszystkich momentów naszego życia, czas jaki spędzimy przed Najświętszym Sakramentem będzie tym czasem, w którym zdobędziemy najwięcej siły w ciągu życia i będzie czasem najbardziej pocieszającym w godzinie śmierci i w wieczności.

 

Jesteśmy zaproszeni do adorowania Pana Jezusa w każdym czasie trwania adoracji. Do adoracji wspólnotowej naszej Polskiej Misji zapraszamy
w piątek od 20:00 do 24:00.

 

Módlmy się uwielbiając Pana i dziękując Mu za wszystko czym nas każdego dnia obdarowuje. Otwórzmy się na Jego miłość i łaski, które dla nas przygotował. Polecajmy kapłanów naszej Polskiej Misji Katolickiej.

 

Prośmy Jezusa Eucharystycznego o Miłosierdzie dla naszych rodzin, naszej wspólnoty i dla świata. Błagajmy Pana aby leczył to co jest chore i uczył nas postawy miłości i pokory. Aby umacniał nas na naszej drodze
i uzdalniał do służby Jemu.