Msze święte w ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii

PONOWNE SPRAWOWANIE MSZY ŚW. OD 28 MAJA 2020

Szanowni Państwo!

 

Od 28 maja 2020 ponownie można sprawować kult religijny w kościołach.

Rząd federalny wydał ramowy projekt ochronny dla sprawowania Mszy św. i nabożeństw. Trzeba go koniecznie przestrzegać.

Dla nas w szczególności ma to następujące znaczenie:

 

Każda religijna wspólnota potrzebuje ramowego projektu ochronnego. Taki projekt otrzymaliśmy już od biskupstwa i musimy dopasować go do konkretnej sytuacji.

 

Higiena: Dezynfekcja wejścia do kościoła/kaplicy i regularne czyszczenie kościoła (miejsca: krzesła i/lub ławki)

Miejsce: ok. 4 m2 dla osoby siedzącej.

Przy przemieszczaniu się właściwą miarą jest 10 m2

Liczba miejsc musi być kontrolowana.

Miejsca siedzące muszą być oznaczone.

Sporządzić dane kontaktowe uczestników i przechowywać przez 14 dni (np. Lista obecnych przy wejściu)

Do sprawowania każdego nabożeństwa (Mszy św.) potrzebna jest osoba, która będzie odpowiedzialna za przestrzeganie reguł.

Osoby zagrożone nie powinny być wykluczone, ale zachęcone, by odpowiednio się chronić, a gdzie jest to niemożliwe, najwyżej zostać w domu.