Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, LUCERNA 10.01.2021

1. Dziś w Liturgii Kościoła przeżywamy święto Chrztu Pańskiego, które kończy się Okres Bożego Narodzenia. Niemniej zgodnie ze staropolską tradycją atmosfera tego czasu przedłużana jest poprzez śpiewanie kolęd aż do 2 lutego, do święta Ofiarowania Pańskiego. W wydarzeniu chrztu Pana Jezusa mocno brzmią słowa z nieba: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Dzięki udzielonemu nam sakramentowi chrztu św. każdy z nas jest również umiłowanym dzieckiem Bożym. Z tej godności wypływa wszakże zadanie, życia w komunii z Bogiem, który jest naszym Ojcem i tworzy z nas, chrześcijan, jedną rodzinę Bożą.

2. W tym tygodniu obchodzimy:

W środę – 13 stycznia, Wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.

3. W naszym ośrodku PMK w Bazylei są odprawiane 2 Msze św.: o 16.00 i 17.00. Prosimy o rejestrację elektorniczną na wybraną godzinę Mszy św.

4. W tym roku z racji ogłoszonej pandemii nie organizujemy spotkania opłatkowego. Nie ma też takich odwiedzin kolędowych jak w latach ubiegłych. Niemniej na życzenie rodziny duszpasterz może poświęcić mieszkanie.

5. W Nowym Roku kalendarzowym 2021 życzymy wszystkim Polakom mieszkającym w Szwajcarii Centralnej (kanton Luzern, Zug) – Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym.