Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

II Niedziela po Bożym Narodzeniu, 03.01.2021

1. Dziś w Liturgi Słowa usłyszeliśmy słowa Ewangelii wg św. Jana o Słowie, które stało się ciałem. Jest nim Jezus Chrystus – Zbawiciel świata. Dramat Jego przyjścia na świat polega na tym, że przychodzi On do swoich (swojej własności), a swoi Go nie przyjęli. Jednak jest mała cząstka ludzkości, która Go przyjmuje. I właśnie ona staje się godna wielkiego daru, jakim jest bycie dzieckiem Bożym: „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. Otwórzmy się na Niego. Jest On rzeczywiście Źródłem naszego życia – twórczości, prawdziwej radości, życzliwości wobec drugiego człowieka, a nade wszystko źródłem uwielbienia Boga.

2. W tym tygodniu obchodzimy:

W środę – 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego (inaczej: Trzech Króli). Według zwyczaju można naznaczyć drzwi swoich domów literami „K+M+B+2021” jako znak przynależności rodziny do Chrystusa. Litery „C+M+B+2021” stanowią skrót od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat” i znaczą: „Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

3. W przyszłą niedzielę, 10 stycznia przypada Święto Chrztu Pańskiego. Wraz z tą niedzielą kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia, po czym następuje Okres Zwykły.

4. W Nowym Roku kalendarzowym 2021 życzę wszystkim Polakom mieszkającym w Szwajcarii Centralnej – Bożego błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.