Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA, LUCERNA 25.10.2020

1. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o największym przykazaniu: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Ktokolwiek kocha Boga z całego serca i wszystkich sił, doświadcza tajemnicy szczęścia i pragnie, by i inni mieli w nim udział. Dobrze pojęta miłość drugiego człowieka zawsze zmierza do tego, by mu pomóc w doskonaleniu miłości Boga. Innej bowiem drogi do prawdziwego uszczęśliwienia człowieka nie ma.

 

2. W tym tygodniu obchodzimy:

W środę – 28 października, Święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

 

3. Przy wejściu do kościoła wyłożone zostały kartki do zapisywania wypominków za zmarłych. Prosimy już dziś o zapisywanie zmarłych ze swoich rodzin i bliskich osób na kartkach wypominkowych i przyniesieniu je 1 listopada. W ich intencji zostanie odprawiona Msza św. i przez kilka niedziel będziemy modlić się za zmarłych.

 

4. Według nowszych przepisów w Lucernie obowiązuje noszenie maski na twarzy podczas nabożeństw w kościołach i w kaplicach od dnia 17 października br.. Prosimy o tym pamiętać i zabrać ze sobą maskę na niedzielną Mszę św. 

 

5. Od przyszłej niedzieli, w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny przy nawiedzeniu kościoła lub cmentarza można uzyskać odpust zupełny. Odpust za zmarłych można uzyskać raz dziennie również przy nawiedzeniu cmentarza w kolejne dni do 8 listopada włącznie.

 

6. Za tydzień 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, Msza św. w Zugu o godz. 17:00.

 

7. Życzymy miłego tygodnia i Bożego błogosławieństwa.