Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

XI NIEDZIELA, LUCERNA 14.06.2020

1. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy znane nam słowa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Pamiętajmy o tej wciąż aktualnej i palącej intencji Jezusa. Prośmy nie tylko o liczbę głosicieli Bożego Słowa, ale o ich jakość, tzn. świętość, wierność i ofiarność.

2. W tym tygodniu, według kalendarza liturgicznego, obchodzimy:

W środę, 17 czerwca, Wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

W piątek, 19 czerwca, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę, 20 czerwca, Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

3. Przypominamy, że przestrzegamy projektu ochronnego do odwołania:

Higiena: Dezynfekcja przed wejściem do kaplicy i czyszczenie kaplicy (miejsca: krzesła i/lub ławki). Maksymalna ilość osób to: 150. Liczenie będzie odbywało się przy wejściu do kościoła przez wyznaczoną osobę, która będzie pilnować przestrzegania wyznaczonych reguł.

Miejsce: ok. 4 m2 dla osoby siedzącej. Komunia św. zalecana jest na rękę, ale osoby pragnące przyjąć ją do ust też będą mogły, po udzieleniu najpierw na rękę. Do Komunii św. podchodzimy jedną stroną, a drugą odchodzimy, aby został zachowany odpowiedni odstęp.

Taca jest przy wyjściu z kaplicy i można złożyć swoją ofiarę.

4. Życzymy miłej niedzieli oraz błogosławionego tygodnia.

Dziękujemy za ofiary na tacę.