Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

Ogłoszenia na niedzielę 29.03.2020

1. Liturgia V niedzieli Wielkiego Postu ukazuje nam wskrzeszenie Łazarza jako znak mocy Bożej nad ludzkim życiem i śmiercią. Tę moc ma Jezus Chrystus, który nie tylko przywraca ludziom życie, ale sam przezwycięża śmierć, której poddał się umierając na krzyżu. Podobnie jak do Marty, Jezus zwraca się także do nas z pytaniem: Czy wierzysz, że Jestem Życiem i Zmartwychwstaniem? 

2. W dalszym ciągu obowiązują dość restrykcyjne przepisy w związku z pandemią koronawirusa. Stąd nadal wstrzymane są wszelkie nabożeństwa i msze św. niedzielne.

Zachęcamy Was nieustannie do podejmowania wielkopostnych praktyk religijnych, jakimi są Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, w Waszych domach. W ten sposób możemy łączyć się duchowo w modlitwie, oddając cześć cierpiącemu Jezusowi i Jego współcierpiącej Matce, Maryi.

 

W ostatnim czasie otrzymałem sporo telefonów z pytaniem o możliwość spowiedzi świętej przed świętami wielkanocnymi. Chcę wyjść naprzeciw tym prośbom i uprzejmie informuję, że

OKAZJA DO SPOWIEDZI ŚW. BĘDZIE MOŻLIWA W NAJBLIŻSZĄ NIEDZIELĘ W DOLNYM KOŚCIELE ŚW. KAROLA (ST. KARL) W LUCERNIE, OD GODZ. 16.00, PO UPRZEDNIM KONTAKCIE TELEFONICZNYM Z KS. KRZYSZTOFEM WOJTKIEWICZEM ( 079 437 74 83 ) I USTALENIU KONKRETNEJ GODZINY SPOWIEDZI. ZE WZGLĘDU NA OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY, ABY UNIKNĄĆ GROMADZENIA SIĘ WIĘKSZEJ LICZBY WIERNYCH, PROSIMY O PUNKTUALNE PRZYBYCIE DO KOŚCIOŁA. SPOWIEDŹ BĘDZIE ODBYWAŁA SIĘ W ZAKRYSTII Z ZACHOWANIEM BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI.

UWAGA!

Z SOBOTY 28.03. NA NIEDZIELĘ 29.03 (Z GODZ. 2.00 NA 3.00) JEST ZMIANA CZASU ZIMOWEGO NA LETNI.  ZEGARY O 1 GODZINĘ DO PRZODU!

Poza tym w tygodniu okazja do spowiedzi św. będzie każdego dnia w kaplicy Polskiej Misji Katolickiej w Marly, koło Fryburga od godz. 19.00-20.00.

 

Zachęcamy także do uczestnictwa we mszy św. za pośrednictwem mediów:

https://msza-online.net/msze-swiete-na-zywo-po-polsku/

3. Przyszła, 6 niedziela Wielkieg Postu to Niedziela Palmowa. Podczas liturgii niedzielnej są święcone palmy. W tym roku ze względu na wyjątkową sytuację jestśmy zmuszeni zawiesić ten obrzęd.

4. Życzymy miłej V niedzieli Wielkiego Postu oraz błogosławionego tygodnia.