Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 13.10.2019

1. W dzisiejszej Ewangelii mowa jest o dziesięciu chorych na trąd. Trąd uchodził nie tylko za chorobę nieuleczalną, ale wykluczał chorego na nią ze społeczeństwa i skazywał na samotność. Nie było ratunku. Tymczasem Jezus uzdrawia z tej choroby i czyni zdolnymi do zamieszkania wspólnotowego. Trąd jest obrazem grzechu śmiertelnego, z którego może nas wyzwolić tylko Jezus. Wielu ludzi doznaje takiego uzdrowienia duchowego, ale nie wszyscy pamiętają o wdzięczności wobec Jezusa za ten nieoceniony dar. Zwróćmy uwagę na naszą postawę wdzięczności wobec Boga za Jego miłosierdzie, jakie nam okazuje.

 

2. W tym tygodniu obchodzimy: 

We wtorek – 15 października, Wspomnienie św. Teresy z Avila, dziewicy.

W środę – 16 października, Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.

W czwartek – 17 października, Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika.

W piątek – 18 października, Święto św. Łukasza, Ewangelisty.

 

3. Prosimy o zgłaszanie się osób, planujących zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Spotkania są zaplanowane na miesiąc listopad Prosimy również zgłaszać kandydatów do bierzmowania. Jak będzie odpowiednia grupa osób, rozpoczniemy przygotowania. Proszę o zgłaszanie dzieci, które na wiosnę przyszłego roku (2020) chciałyby przystąpić do I Komunii św.

 

4. Za tydzień (20 października) odpust misyjny w Marly k. Fryburga. Msza św. o godz. 10.30. a po niej posiłek.

 

5. Od dziś można składać wypominki za zmałych. Prosimy o wpisywanie zmarłych na kartkach, które w tym celu są wyłożone z tyłu kościoła.

 

6. Nasz ośrodek misyjny został poproszony o organizację spotkania delegatów misji obcojęzycznych, które odbędzie się 14 listopada (czwartek) od godz. 18 w domu parafialnym w Lucernie. W związku z tym bardzo prosimy osoby, które mogą pomóc w tym przedsięwzięciu prosimy o zgłaszanie się mailowo lub bezpośrednio do członków Rady Parafialnej.

 

7. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą corocznego festiwalu kulturalnego CULTURESCAPES, który odbywać się będzie w dniach 05.10. - 06.12. i w tym roku przybliża kulturę naszej Ojczyzny. Program dostępny jest na stronie internetowej https://www.culturescapes.ch/

 

8. W październiku, w każdy poniedziałek różaniec w kaplicy sióstr klawerianek w Zugu o godz. 19.30.