Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30.06.2019

1. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy znane nam zdanie, które jest przypomnieniem, jak nie należy traktować  swego powołania chrześcijańskiego, czyli bycie uczniem Jezusa: „Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”. W życiu codziennym taka postawa wyraża się w zwrocie: „tak, ale...”, czyli połowiczność. W innym miejscu Jezus daje na nią odpowiedź brzmiącą nieco inaczej: „Nie każdy, który Mi mówi: "Panie, Panie!", wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie”. Pamiętajmy o tym również w okresie wakacyjnym. 

2. W tym tygodniu, według kalendarza liturgicznego, obchodzimy:

W środę, 3 lipca, Święto św. Tomasza Apostoła.

W piątek, 5 lipca, Pierwszy Piątek miesiąca.

W sobotę, 6 lipca, Wspomnienie bł. Matki Teresy Ledóchowskiej, z tej 7 lipca (w niedzielę) w Zug o godz. 10.00 Msza św. jubileuszowa sióstr Klawerianek, w kościele św. Oswalda (Jubileusz 125 lat założenia Zgromadzenia Sióstr Klawerianek). Po Mszy św. przewidziane jest apero w ogrodzie sióstr. Nie ma Mszy św. o godz. 17.oo w Zug.

3. Zakończył się Rok Szkolny: Bóg zapłać za prowadzenie katechezy pani Lucynie Osowskiej!

4. Od 1 lipca ks. Krzysztof jest na urlopie. Tu, w Lucernie, zastępstwo będzie pełnił ks. Grzegorz Ostrowski z diecezji płockiej. Dziękujemy mu za gotowość posługi w miesiącu lipcu w naszej wspólnocie. Prosimy zwracać się do niego w sprawach duszpasterskich.

5. Po mszy św. w holu przed kościołem zapraszamy na przedwakacyjne apero.

5. Życzymy miłej niedzieli oraz błogosławionego tygodnia.

Dziękujemy za ofiary na tacę na rzecz Cabo Verde. Bóg zapłać