Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

Lucerna-Zug, lipiec-sierpień 2018

W okresie wakacyjnym Msze św. odprawiane są w zwykłym porządku:

- w pierwszą niedzielę miesiąca w Zugu o godz. 17:00

(dane adresowe: http://www.polskamisja.ch/index.php/zug)

- w pozostałe niedziele miesiąca w Lucernie o godz. 18:00

(dane adresowe: http://www.polskamisja.ch/index.php/lucerna)

Pół godziny przed Mszą św. jest możliwość przyjęcia sakramentu pokuty.

  

W sobotę 25 sierpnia jest organizowana pielgrzymka Polonii szwajcarskiej na Grand Saint Bernard. Dojazd na miejsce pielgrzymki jest indywidualny, a szersze informacje znajdują się tutaj: http://www.polskamisja.ch/.