Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

Zug, 7 stycznia 2018 roku, Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Po Mszy św. będzie można zabrać do domu poświęcone kadzidło i kredę.

  2. Dziś po Mszy św. w klasztorze u sióstr spotkanie przy kawie połączone ze wspólnym kolędowaniem. Serdecznie zapraszamy!

  3. Za tydzień Msza św. w Lucernie o godz. 18:00. Po Mszy świętej spotkanie opłatkowe w domu parafialnym. Prosimy o przyniesienie specjałów kulinarnych na wspólny stół.

  4. Za środki zebrane w Nowy Rok - jako uzupełnienie zaplecza liturgicznego naszego ośrodka w Lucernie zostały zakupione: stuła do konfesjonału, podstawka pod mszał oraz świąteczny ornat. Za tydzień kolekta przeznaczona jest na zasilenie funduszu remontowego kościołów (Epiphanieopfer für Kirchenrestaurationen). Za złożone ofiary składamy serdeczne podziękowania.