Katecheza w ośrodku duszpasterskim PMK w Genewie

Rozklad Zajec

klasa

zajecia

nauczyciel(ka)

godzina

3 latki

zajęcia polonijne i katecheza

Pani Jolanta Podskoczy

15.45 – 17.15

4-5-latki

zajęcia polonijne i katecheza

Pani Jolanta Podskoczy

14.50 – 16.25

kl. 1 (5-6 lat)

zajęcia polonijne

Pani Jolanta Podskoczy

16.30 – 18.00

kl. 1

katecheza

Ks. Witold Gawlik

17.20 – 18.05

kl 2 (7-8-9 lat)

katecheza

Ks. Witold Gawlik

14.00 – 14.45

kl 3 (8-9-10 lat)

katecheza

Ks. Witold Gawlik

14.00 – 14.45

kl.4 

katecheza

 Ks. Witold Gawlik

14.50 – 15.30