Grupa Modlitwy przy PMK w Bernie

Grupa modlitwy - Grupa Słowa Bożego

Spotkania Grupy Słowa Bożego są dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę o Piśmie Świętym, a także "skuteczniej" posługiwać w trakcie liturgii, poprzez czytanie Słowa Bożego.

 

Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu w centrum parafialnym.

 

Terminarz najbliższych spotkań w 2017 roku

 

01.10.2017 - 13:40

15.10.2017 - 13:40

29.10.2017 - 13:40

05.11.2017 - 13:40

19.11.2017 - 13:40

03.12.2017 - 13:40

17.12.2017 - 13:40

 

 

 

Uczestnicy grupy będą czytali Słowo Boże podczas Mszy Świętej. Ta grupa już istnieje nieformalnie, ponieważ są osoby, które chcą czytać lekcje mszalne. Chcemy ten fragment liturgii troszeczkę sformalizować i dać osobom czytającym pewnego rodzaju zaplecze wiedzy liturgicznej oraz wiedzy biblijnej. Celem grupy jest pogłębienie wiedzy o czytaniach mszalnych, o Piśmie Świętym. Grupa spotykać się będzie dwa razy w miesiącu po Mszy Świętej. Będziemy poznawać głębiej historie biblijne oraz podczas ćwiczeń praktycznych w kościele, będziemy uczyli się prawidłowego przekazu Słowa Bożego podczas Mszy Świętej.

Opiekun - ks. Wojciech Maruszewski