Ośrodek duszpasterski PMK w Bazylei

Wybory do ROD w Bazylei - lista kandydatów

Po ogłoszeniu daty wyborów i regularnym ogłoszaniu naboru na listę wyborczą od dnia 8 kwietnia 2018 roku poprzez pisemne zgłoszenie swoją kandydaturę do Rady Ośrodka Duszpasterskiego w Bazylei zgłosiły do dnia 15 maja 2018 roku następujące osoby:

 

  1. Burska Maria, zam. Basel
  2. Gatlik Iwo, zam. Basel
  3. Kamińska Anna, zam. Birsfelden
  4. Steiner Halina, zam. Basel
  5. Wysocki Paweł, zam. Basel
  6. Wyszomirska-Grzelak Anna, zam. Basel
  7. Żukowska Monika, zam. Weil am Rhein (DE)

 

Dnia 27 maja 2018 roku po Mszy św. odbędzie się tajne głosowanie w dużej sali domu parafialnego. Głosować mogą osoby pełnoletnie, które regularnie biorą udział w życiu liturgicznym Polskiej Misji Katolickiej w Bazylei – bez względu na kraj zamieszkania. Głosowanie zakończone zostanie o godz. 14:45.

 

Członkowie Komisji Skrutacyjnej – Marcin Maj, Anna Mazguła i Katarzyna Muttner – oraz osoby powołane do pomocy będą wydawały kartę do głosowania i odnotują nazwisko oraz podpis osoby, która pobrała kartę. Głosować można na jednego, dwóch lub trzech, stawiając znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Postawienie czterech lub więcej znaków „x” obok nazwisk kandydatów, dopisywanie nazwisk bądź niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Wypełnioną kartę należy wrzucić do urny wyborczej.

 

Po zakończeniu wyborów głosy zostaną przeliczone przez Komisję Skrutacyjną. Komisja sporządza protokół powyborczy, a wyniki wyborów zostają podane do publicznej wiadomości: w internecie i na Mszy św. 3 czerwca 2018 roku.

 

Nowa Rada zostaje wybrana na okres od 1 października 2018 do 30 września 2022 roku. 

 

Lista wyborcza zostaje podana do publicznej wiadomość z dniem 16 maja 2018 roku.

 

ks. Wojciech Maciążek,

duszpasterz Ośrodka PMK w Bazylei