Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Aarau

Ogłoszenia duszpasterskie

 od 19.3.17 nie ma w Aarau mszy sw. j. polskim - w każdą niedzielę jest sprawowana msza w języku polskim w Birmenstorf o 12.00 > www.polskamisja.ch