Ogłoszenia duszpasterskie ośrodka PMK w Lucernie

Lucerna-Zug, lipiec-sierpień 2018

W okresie wakacyjnym Msze św. odprawiane są w zwykłym porządku:

- w pierwszą niedzielę miesiąca w Zugu o godz. 17:00

(dane adresowe: http://www.polskamisja.ch/index.php/zug)

- w pozostałe niedziele miesiąca w Lucernie o godz. 18:00

(dane adresowe: http://www.polskamisja.ch/index.php/lucerna)

Pół godziny przed Mszą św. jest możliwość przyjęcia sakramentu pokuty.

  

W sobotę 25 sierpnia jest organizowana pielgrzymka Polonii szwajcarskiej na Grand Saint Bernard. Dojazd na miejsce pielgrzymki jest indywidualny, a szersze informacje znajdują się tutaj: http://www.polskamisja.ch/.

 

Lucerna, 8 lipca 2018, 14. Niedziela zwykła

   

Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie zeszłotygodniowego spotkania w Zugu oraz wczorajszej wyprawy na Pilatus, serdecznie dziękujemy.

 

Niedzielne Msze św. w okresie wakacyjnym będą odprawiane w normalnym porządku. Do końca lipca zastępstwo pełnić będzie ks. Wojciech Maruszewski.

 

Za tydzień kolekta będzie przeznaczona na wsparcie akcji „Cabo Verde – Adopcji serca”, której podjęła się nasza wspólnota. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne podziękowania.